«ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011»


 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 


Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι, 


σύμφωνα με το άρθρο 8 ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009 οι 


αμπελουργοί που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, πρέπει να υποβάλλουν μέχρι στις 31-12-2011 Δηλώσεις Συγκομιδής που θα περιλαμβάνουν τις ποσότητες που συγκομίσθηκαν καθώς και τις ποσότητες που

διατέθηκαν σε οινοποιεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι αμπελουργοί που παράγουν οίνο μέχρι ένα τόνο για αυτοκατανάλωση και αυτοί που καλλιεργούν λιγότερο από ένα στρέμμα αμπέλι.
Οι Δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στα κατά τόπους γραφεία αγροτικής ανάπτυξης από όπου θα γίνεται και η προμήθεια των σχετικών εντύπων. Κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής οι αμπελουργοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο των τιμολογίων διάθεσης της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών καθώς και αντίγραφο του αμπελουργικού μητρώου.
Τονίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τυχόν συμμετοχή σε προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: