Η Γαλλία τιμωρεί την Ελλάδα με απολύσεις- Δελτίο Τύπου ΟΤΟΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ BNP PARIBAS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η πολιτική και οικονομική επίθεση που εκδηλώνεται από τις κυρίαρχες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Γερμανία –  Γαλλία)  ενάντια στη χώρα μας, φαίνεται ότι
κλιμακώνεται
και σε άλλα πρωτόγνωρα πεδία. 
Η απόφαση της Γαλλικής Τράπεζας BNP Paribas που λειτουργεί στη χώρα μας
από το 1981,  να σταματήσει οριστικά τις εργασίες της στην Ελλάδα  (με εξαίρεση τις
εφοπλιστικές δραστηριότητες (Shipping)  και των Off shore  εταιρειών!!!)  από τις 23 
Ιανουαρίου του 2012  και να πετάξει κυ,ριολεκτικά στο δρόμο σταδιακά 100 
εργαζόμενους με άμεση έναρξη των απολύσεων τον Ιανουάριο και ολοκλήρωσή τους
με την εκκαθάριση της Τράπεζας, είναι πρωτοφανής στη σημερινή συγκυρία. 
Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και το λαό μας, οι Γάλλοι συμπεριφέρονται με
προκλητικό και προσβλητικό τρόπο,  στην Ελλάδα,  στους εργαζόμενους,  στην
ελληνική κοινωνία, στις ελληνικές επιχειρήσεις, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και
στους πελάτες της Τράπεζας, που την εμπιστεύθηκαν 30 ολόκληρα χρόνια. 
Με πρόσχημα την τρέχουσα οικονομική συγκυρία στη χώρα μας και την μείωση
της αξίας των ελληνικών ομολόγων του χαρτοφυλακίου της, αποφασίζει αιφνιδιαστικά
τη διακοπή της λειτουργίας της στην Ελλάδα,  χωρίς να κάνει καμία αναφορά για τα
κέρδη που αποκόμισε συνολικά από την ελληνική αγορά και τις πολύπλευρες
δραστηριότητές της στη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Αυτή η επιλογή της Τράπεζας BNP Paribas  έχει πολιτικό χαρακτήρα που
αποκαλύπτεται από τη προσβλητική και απαξιωτική αναφορά για τη χώρα μας και τις
ελληνικές επιχειρήσεις στην ανακοίνωσή που απευθύνεται προς τους εργαζόμενους,  στην
οποία, μεταξύ άλλων, γράφει: 
«…Η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε οδήγησε σε τεράστια αβεβαιότητα για το
άμεσο μέλλον αναφορικά με τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα του κράτους όπως και
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». 2
Η ΟΤΟΕ,  επισημαίνει στην Γαλλική Τράπεζα και σε όσους την υποκινούν σε τέτοιες
επιλογές ότι,  η χώρα μας δεν είναι μπανανία,  ούτε οι εργαζόμενοι και οι Έλληνες πολίτες
δουλοπάροικοι στην πατρίδα τους και φυσικά ούτε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι
αφερέγγυο ακόμα και σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει αμέσως θέση απέναντι σε αυτή την
προκλητική και προσβλητική ενέργεια της Γαλλικής Τράπεζας BNP Paribas  και να
δείξει στην πράξη ότι η Ελλάδα δεν είναι  «ξέφραγο αμπέλι»  που κάποιοι έχουν
δικαίωμα να λεηλατούν και να φεύγουν ανενόχλητοι εκπληρώνοντας απλά, συνοπτικά
και γρήγορα κάποιες νομότυπες διαδικασίες. 
Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι κυρίως Ευρωπαϊκή
και οφείλεται στους πολιτικούς και οικονομικούς υποστηρικτές του συστήματος που
τη δημιούργησε και όχι στις χώρες και στους λαούς της Ευρώπης. 
Γι’ αυτό οι προκλήσεις και οι προσβολές επιστρέφονται και απαιτούμε ανάκληση αυτών
των αποφάσεων και άλλες επιλογές, που δεν θα στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους και
θα στηρίζουν πραγματικά την οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Η Ο Τ Ο Ε α ύ ρ ι  ο θ α σ υ ν α ν τ η θ ε ί μ ε τ η ν Δ ι  ο ί κ η σ η τ η ς  B N  P   P a r i b a s  
σ τ η ν Ε λ λ ά  δ α,   γ ι α ν α ε κ φ ρ ά σ ε ι τ η  ν έ ν τ ο ν η δ ι α μ α ρ  τ υ ρ ί  α τ η ς ,   θ α
α π ε  υ θ υ ν θ ε ί μ έ  σ  ω τ η ς Γ  α λ λ ι κ  ή ς Π ρ ε σ β  ε  ί α ς σ τ η ν Γ α  λ λ ι  κ ή Κ υ  β έ  ρ ν η σ  η
κ α ι θ α δ ι ε θ  ν ο  π  ο ι ή σ ε ι τ η  ν υ π ό θ ε σ η α υ τ ή α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν η κ α ι σ τ η ν
Π α ν ε  υ ρ  ω π α ϊ κ ή σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η τ ο υ Τ ο μ έ  α τ ω ν
Τ ρ α π ε ζ ο ϋ π α λ λ ή λ ω ν  U N I   E u r o p a .  
Καλούμε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον ΣΕΒ,  να πάρουν θέσεις
απέναντι σ’ αυτή την προκλητική και προσβλητική ενέργεια της BNP Paribas, που έχει
πολιτικά χαρακτηριστικά και στρέφεται όχι μόνο ενάντια στους εργαζόμενους αλλά και
ενάντια στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. 
Το Γραφείο Τύπου της ΟΤ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: