Πρόστιμα για αυθαίρετες χρεώσεις σε 3 πολυεθνικές ασφαλιστικές

Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ για αυθαίρετες χρεώσεις τιμών στα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στις τρεις μεγαλύτερες πολυεθνικές ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην ΑΧΑ Ασφαλιστική (700.000 ευρώ), την ING Ασφαλιστική (700.000 ευρώ) και την Groupama (600.000 ευρώ), επειδή, έπειτα από καταγγελίες και έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις εταιρείες προέβαιναν συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε

ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων της τάξης του 10%-15%. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, την τελευταία τετραετία ο υποδείκτης υγείας της Στατιστικής Αρχής, που αντικατοπτρίζει τις μεταβολές (αυξήσεις) στο κόστος των υπηρεσιών υγείας, κυμάνθηκε μεταξύ 3,62% και 1,49%.

Οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων κρίθηκαν αυθαίρετες και καταχρηστικές επειδή στηρίζονταν στα «ψιλά γράμματα» των ασφαλιστήριων συμβολαίων, μέσω των οποίων προβλεπόταν η δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής των τιμών, χωρίς ωστόσο αυτό να εξαρτάται από προκαθορισμένα κριτήρια.
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα μονομερούς αύξησης των ασφαλίστρων, ωστόσο προβλέπει ότι οι σχετικοί όροι στις συμβάσεις θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και να δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ελέγχει τους λόγους και την έκταση τυχόν αναπροσαρμογών.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εταιρείες αποφεύγουν οποιαδήποτε δέσμευση στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ή δεικτών, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αιφνιδιάζονται από τις διαρκείς και υψηλές αυξήσεις.

Απάντηση