Το καλό εστιατόριο..

Πελάτης: “Αυτό το εστιατόριο είναι απαράδεκτο! Απαιτώ αμέσως να δω τον διευθυντή” 
Γκαρσόνι: “Αδύνατον κύριε, έχει βγει έξω για φαγητό”

Απάντηση