Μου θυμίζεις την θάλασσα

– Η γυναίκα μου μου θυμίζει την θάλασσα;
– Γιατί; Είναι όμορφη, δραστήρια και δυναμική;
– Όχι, μου φέρνει ναυτία!

Απάντηση