η χήρα

Πόσο θα ήθελα γοητευτική μου κυρία να ήμουν στη θέση του άντρα σας.
Δεν σας το συνιστούσα.
Ξέρετε είμαι
 χήρα

Απάντηση