ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 Γκιλής Γεώργιος, Πρόεδρος  
 Μαυρίδης Ιωάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος  
 Κουρουκαφόπουλος Άγγελος, Β΄ Αντιπρόεδρος  
 Διαμαντόγλου Χρήστος, Γενικός Γραμματέας  
 Ευθυμιάδης Φίλλιπος, Οικονομικός Επόπτης  
 Αράπογλου Αργυρώ, Μέλος  
 Βερροιώτης Αντώνιος, Μέλος  
 Βασίλας Κωνσταντίνος, Μέλος  
 Βασιλικού Κατερίνα, Μέλος  
 Ευλογημένου Λεμονιά, Μέλος  
 Καλπίνης Γεώργιος, Μέλος  
 Κοκκινόπουλος Πασχάλης, Μέλος  
 Κολοβός Ελευθέριος, Μέλος  
 Λαχανούδη Στυλιανή, Μέλος  
 Λελεγιάννης Δημήτριος, Μέλος  
 Μακαρίτης Βασίλειος, Μέλος  
 Ματσίγγος Κωνσταντίνος, Μέλος  
 Μπαλάση Στέλλα, Μέλος  
 Οικονόμου Νικόλαος, Μέλος  
 Παπαδάκης Νικόλαος, Μέλος  
 Ψωμαδέλλη Χριστίνα, Μέλος  


Εμπορικό
Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος
Οικονόμου Νικόλαος 
Εγγεγραμμένα μέλη 2783


Επαγγελματικό
Πρόεδρος Επαγγελματικού Τμήματος
Παπαδάκης Νικόλαος
Εγγεγραμμένα μέλη 3860Βιοτεχνικό
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Τμήματος
Ευθυμιάδης Φίλιππος
Εγγεγραμμένα μέλη   2202Τουριστικό
Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος
Μποσνάκης Κάσσανδρος
Εγγεγραμμένα μέλη 853

Απάντηση