Περιορισμένο το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Παρά τις βελτιώσεις όμως και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» εμφανίζεται αρκετά περιορισμένο και μακριά από τις προσδοκίες του υπουργείου.
Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των μηχανικών, δηλώνοντας ότι το μέτρο δεν «περπατάει» στο βαθμό που θα περίμεναν, με συνέπεια να μην έχει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι ίδιοι αποδίδουν τη

χαμηλή συμμετοχή στην κακή ψυχολογία του κόσμου, στην άσχημη οικονομική συγκυρία, αλλά και στην απανωτή επιβάρυνση με φόρους και τέλη των ιδιοκτητών ακινήτων.

Οι επικεφαλής της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΑΘ) επισήμαναν ότι αν και ο κόσμος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα τελικά οι περισσότεροι αναβάλλουν οποιαδήποτε ενέργεια. «Ο κόσμος είναι “μουδιασμένος” και αποθαρρύνεται από το υψηλό κόστος, τα έκτακτα τέλη στην ακίνητη περιουσία, αλλά και επειδή η διαδικασία γίνεται μέσω τραπεζών και χρειάζονται πολλά δικαιολογητικά. Τα απανωτά έκτακτα τέλη αναγκάζουν τον κόσμο να μην μπορεί να βελτιώσει και να κάνει λιγότερο ενεργοβόρα την ακίνητη περιουσία του. Αυτό, όμως, έχει αρνητικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες, διότι η μη βελτίωση των ακινήτων σημαίνει ότι θα τοποθετηθούν σε χαμηλότερη κλίμακα για το ενεργειακό πιστοποιητικό. Αρα, δε θα καταφέρουν να πετύχουν υψηλότερη τιμή, σε περίπτωση που νοικιάσουν ή πουλήσουν το ακίνητό τους. Δυστυχώς, το πρόγραμμα ήρθε να υλοποιηθεί στη χώρα μας με μεγάλη καθυστέρηση κι έτσι δεν έχει φέρει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα», τονίζει η ΕΝΙΑΘ.
Ανάλογη εικόνα σχετικά με την πορεία του προγράμματος έχει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), που διαπιστώνει να μην υπάρχουν αρμόδιοι μηχανικοί και τεχνίτες που να απασχολούνται με τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με αυτό, σημειώνουν τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενδεικτικό του περιορισμένου ενδιαφέροντος.
Πάντως, οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν πως η βελτίωση του υπουργείου, που αφορά την ειδική έγκριση (δε χρειάζεται) για την εκτέλεση των εργασιών μικρής κλίμακας, ήταν εξαιρετικά σημαντική, επειδή έτσι αποφεύγεται μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Απάντηση