Χαμός με αιτήσεις νέων που θέλουν να καλλιεργήσουν γη

Οι νέοι μην βλέποντας διέξοδο και με την ανεργία να καλπάζει προσφεύγουν στην γη. Έτσι ολοένα και αυξάνεται  αριθμός των αιτήσεων για δωρεάν παραχώρηση αγροτικής γης,δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης και επιστροφής στην ύπαιθρο.


Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων για το πρόγραμμα παραχώρησης δημόσιας αγροτικής γης είναι νέοι έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής.

Όσοι ενδιαφέρονται (άνεργοι, νέοι αγρότες, πτυχιούχοι γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες) μέχρι τις 4 Ιανουαρίου πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για ενοικίαση αγροτεμαχίων σε Περιφερειακές Ενότητες της Φλώρινας, της Χαλκιδικής, της Πέλλας, των Σερρών και του Κίλκις, ενώ θέμα ημερών είναι να υπογραφούν τα πρώτα συμβόλαια εκμίσθωσης γης. Επίσης και στην Θεσσαλία θα διατεθούν αγροτεμάχια αφού έχουν καταγραφεί πάνω από 40.000 στρέμματα προς παραχώρηση.

Βέβαια, θα προηγηθεί πρόσθετος έλεγχος ώστε να οριστικοποιηθούν οι εκτάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ενοικιαστούν αντί 5 ευρώ το στρέμμα σε νέους αγρότες.

Τα κτήματα που προορίζονται για μονοετείς καλλιέργειες παραχωρούνται για 5 χρόνια, ενώ αυτά που προορίζονται για πολυετείς θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 25 χρόνια.

Ανώτατο όριο ενοικίασης είναι τα 100 στρέμματα ανά άτομο (συμπεριλαμβάνονται η γη που έχει σήμερα ο αγρότης, εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία, και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει).

Κάθε αγροτεμάχιο θα μένει αναρτημένο στο διαδίκτυο για περίπου 15 ημέρες, ο έλεγχος της αίτησης θα διαρκεί το πολύ τρεις εβδομάδες και αμέσως μετά θα υπογράφεται η σύμβαση εκμίσθωσης. Κάθε Πέμπτη θα αναρτώνται και νέα αγροτεμάχια σε άλλους νομούς.


Απάντηση