Κοσμάς ο Αιτωλός.. Και μετά σου λένε μη πιστεύεις σε προφητείες !!!!

Κοσμάς ο Αιτωλός.. Και μετά σου λένε μη πιστεύεις σε προφητείες !!!!

“Ξένος Στρατός θα έρθει. Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει”.
“Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερωθείτε”.
“Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να να κατοικήσουν σεσάς”.
«Θα σας βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα (είδη πρώτης ανάγκης και σπίτια)». 
«Θα σας βάλουν φόρο δυσβάσταχτο δε θα προλάβουν όμως ….». 
«Θα ξεκινήσουν να’ ρθουν για να εισπράξουν τους φόρους. Δε θα προφθάσουν όμως, ….»

Απάντηση