Στο Δήμο Αριστοτέλη εγκρίθηκαν15 Προγράμματα Άθλησης για Όλους

Στο Δήμο Αριστοτέλη εγκρίθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικά 15 Προγράμματα Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας, εκ των οποίων 12 απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και 3 αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, εγκρίθηκε και μία Εκδήλωση, αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία.
Τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ ο

σχεδιασμός τους έχει γίνει με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών και των νέων, των γυναικών, των ηλικιωμένων, καθώς και των δημοτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους μπορούν συμπληρώσουν σχετικές αιτήσεις σε οποιοδήποτε κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, ή να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές φυσικής αγωγής που τα έχουν αναλάβει: Γουναρόπουλος Παναγιώτης: 6972778226 και Ταγτελενίδης Παντελεήμων: 6937407022.

Απάντηση