Σε λειτουργία το 2012 το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας

Στο τέλος του 2012, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας το οποίο αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του νησιού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προβολή της Ικαρίας, ως πόλου έλξης επιστημονικού τουρισμού. Αυτά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ιωάννης Τσιπουρίδης, που επισκέφθηκε το έργο.

Το έργο της Ικαρίας συνδυάζει την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή και

αποθήκευση ενέργειας. Κατασκευάζεται στις περιοχές Πέζι, Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα του τέως δήμου Ραχών και αποτελείται από δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ισχύος 4,15 MW, που μέσω δύο δεξαμενών εκμεταλλεύονται το νερό του Φράγματος στο Πέζι και ένα αιολικό πάρκο, ισχύος 2,7 MW, που τροφοδοτεί τα αντλητικά συγκροτήματα. 

Ουσιαστικά, με την ενέργεια που παράγεται από τα αιολικά, το νερό επιστρέφει στην άνω δεξαμενή. Το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και το σεβασμό στο ευρύτερο περιβάλλον του νησιού και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία
του.

Απάντηση