Πράσινος Τουρισμός – 236 επενδυτικά σχέδια

Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου εντάχθηκαν τις τελευταίες μέρες στο Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΣΠΑ, 236 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 33.5 εκ.
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν αφορούν σε όλους τους τύπους υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Campings, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα) και αποσκοπούν: στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην

αξιοποίηση τωνΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επεξεργασία και διάθεση υγρώναποβλήτων, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι τουριστικές μονάδες μέσω της ενίσχυσης τους από το Πρόγραμμα επιτυγχάνουν:
1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών
3. Οικολογική πιστοποίηση
4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Η κατανομή των επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΠΡΟΫΠΟΛ Δ. ΕΠΙΧΟΡ
ΑΝ. ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ 17 2.464.423,64 994.129,78
ΑΤΤΙΚΗ 12 2.471.465,83 988.586,33
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 1.158.935,76 463.574,30
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 8 1.104.313,59 441.725,44
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 471.621,10 188.648,44
ΗΠΕΙΡΟΣ 11 818.350,67 327.340,27
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18 2.040.659,37 818.013,75
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17 2.914.404,38 1.165.761,75
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38 3.666.226,46 1.466.490,58
ΚΡΗΤΗ 51 9.707.020,01 3.882.808,01
Ν. ΑΙΓΑΙΟ 34 4.152.320,88 1.673.760,13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 976.745,52 401.137,71
ΣΤΕΡΕΑΕΛΛΑΔΑ 9 1.518.245,58 623.868,85
ΣΥΝΟΛΟ 236 33.464.732,80         13.435.845,34

Απάντηση