Αναστέλλεται η αύξηση μισθών 2,6% του Ιουλίου

 Ενσωματώνεται ο 13ος μισθός

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία θα ανασταλεί η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλουν την προβλεπόμενη για τον Ιούλιο ποσοστιαία αύξηση του 2,6% στα κατώτερα ημερομίσθια και στους βασικούς μισθούς, που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προετοιμάζει η κυβέρνηση.
Ταυτοχρόνως εξετάζεται, με την ίδια πράξη, να ενσωματωθεί και μέρος του δώρου Χριστουγέννων και των επιδομάτων Πάσχα και καλοκαιρινής άδειας στον

μηνιαίο μισθό. Η ενσωμάτωση ενδέχεται να αφορά μόνο το 50% των πρόσθετων παροχών, σηματοδοτώντας πρακτικά την κατάργηση του 14ου μισθού. Με αυτήν την κίνηση, που παρακάμπτει τη Βουλή και δεν προϋποθέτει συναίνεση των κοινωνικών φορέων, επιχειρείται να ικανοποιηθεί ένας από τους βασικούς όρους που έθεσε εκ νέου η τρόικα, με επιστολή της προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απάντηση