Αιτήσεις για εξαίρεση αυθαίρετων σταύλων ως 30 Ιουνίου

Την αίτησή τους για την ένταξη κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.Αυτό ορίζει η με αριθμό 339/2 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφουν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αστέριος Ροντούλης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νικόλαος Σηφουνάκης, και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53/Β/24 – 1- 2012

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αίτηση υποβάλλεται αίτηση από τον

φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την έκδοση του σχετικού δικαιολογητικού.


Απάντηση