Προσφυγή 32 δικηγορικών συλλόγων στο ΣτΕ

Την αντίθεση τους στην απελευθέρωση του επαγγέλματός εκφράζουν με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας 32 από τους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας διεκδικώντας την επαναφορά στο παλαιό νομοθετικό πλαίσιο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι εκπρόσωποι των 32 δικηγορικών συλλόγων διατυπώνουν συνταγματικές ενστάσεις και ζητούν να ακυρωθεί η απόρριψη της αίτησής τους για την έκδοση

προεδρικού διατάγματος από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που θα επανέφερε σε ισχύ τους κανόνες άσκησης δικηγορίας πριν από την απελευθέρωση του επαγγέλματος, όπως διαμορφώθηκε με πρόσφατο νόμο (Ν. 3919/2011).

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, μήλον της Εριδος για τους προσφεύγοντες δικηγόρους είναι η άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Συγκεκριμένα τάσσονται υπέρ της επαναφοράς περιορισμών για:
– Τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις άσκησης δικηγορίας εκτός του συλλόγου όπου ανήκει ο καθένας,
– Την απαγόρευση δημιουργίας δικηγορικών εταιρειών με πολλαπλές έδρες,
– Την απαγόρευση δημιουργίας δικηγορικών εταιρειών στις οποίες δεν θα συμμετέχουν μόνο δικηγόροι,
– Την απαγόρευση σύστασης δικηγορικών εταιρειών υπό τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ και, τέλος,
– Τον υποχρεωτικό καθορισμό για τις ελάχιστες αμοιβές.
Να σημειωθεί ότι στο πολυνομοσχέδιο που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνονται νέες διατάξεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Αυτές αφορούν τη διαφήμιση των δικηγόρων προβλέποντας ότι «επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος».
Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία δικηγορικών εταιρειών χωρίς περιορισμούς.

Απάντηση