601,11 ο νέος μισθός πείνας για τους νέους…

Με μισθούς “κουτσουρεμένους”  κατά 20% θα ανείβοβται οι νέοι κάτω των 25 ετών που κατορθώνουν να βρουν εργασία  από την έναρξη του νέου έτους.

Η ανεργία λαμβάνει απρόβλεπτες διαστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες, κυρίως για τη νέα γενιά…

Ο μικτός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται στα 601,11 ευρώ, αντί των 751,39 ευρώ που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση.

 Ωστόσο, η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτει

ορισμένες προϋποθέσεις, με τις οποίες θα μπορεί ένας εργοδότης να προσλαμβάνει νέους έως και 25 ετών.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:


– Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει κάνει καμία απόλυση τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη των συμβάσεων.
– Σε περίπτωση που προβεί σε απολύσεις ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μετατρέψει ισάριθμες συμβάσεις «απόκτησης εμπειρίας», σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
– Να καταρτίσει εγγράφως τη σύμβαση και να την υποβάλει στον ΟΑΕΔ και τον ΣΕΠΕ της έδρας του.
– Ο εργοδότης αναλαμβάνει το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
– Οι νέοι μπορούν να απασχολούνται στην επιχείρηση με πλήρη ή μερική απασχόληση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
– Ο εργοδότης δεν μπορεί να προσλάβει νέους που άλλαξαν ειδικότητα,  στην ίδια επιχείρηση.
– Δεν μπορεί, επίσης, να προσλαμβάνει νέους με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητά τους.
– Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι μικρότερη χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
– Δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται περισσότερες από μία συμβάσεις με τον ίδιο ή άλλο εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών.

Απάντηση