Προκηρύσσονται 610 θέσεις

Σε νέα προκήρυξη για την κάλυψη 610 θέσεων στην Καθαριότητα με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη λύση που βρήκε η διοίκηση του δήμου για να καλύψει έστω και για δύο μήνες τα κενά που δημιουργούνται στη διεύθυνση Καθαριότητας από τη σταδιακή αποχώρηση των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας που είχε

προσλάβει πέρυσι.

«Από τον περασμένο Μάρτιο στείλαμε αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για να εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού στη διεύθυνση Καθαριότητας με οκτάμηνης διάρκειας συμβάσεις. Ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά και σοβαρό πρόβλημα στις υπηρεσίες καθαριότητας», εξηγούν υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου.
Συγκεκριμένα, συνολικά 397 άτομα από τους οκταμηνίτες συμβασιούχους αποχώρησαν από τη διεύθυνση Καθαριότητας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ άλλοι 435 αποχωρούν σταδιακά έως το Φεβρουάριο (274 τον Ιανουάριο και 161 το Φεβρουάριο).
Οσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν στην Καθαριότητα του δήμου από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2012 έως τα μέσα Απριλίου του 2012.
Στο διαδίκτυο
Ο διαγωνισμός, που θα αναρτηθεί σε λίγες μέρες στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), θα πρέπει προηγουμένως να λάβει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Πιο αναλυτικά, ο διαγωνισμός αφορά 610 θέσεις, εκ των οποίων 469 είναι για εργάτες σαρώματος και αποκομιδής, 70 για οδηγούς απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων καθαριότητας, 13 για οδηγούς τρικύκλων, 27 για οδηγούς ρυμουλκών οχημάτων, 3 για ηλεκτροσυγκολλητές, 4 για οξυγονοκολλητές, 15 για μηχανικούς αυτοκινήτων, ένας χειριστής φορτωτών, δύο ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ένας εφαρμοστής τορναδόρος, ένας τεχνίτης ελαστικών, δύο τεχνίτες αμαξωμάτων και δύο λιπαντές – πλύντες.
Εμφαση σε ανέργους
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, θα προηγηθούν οι δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης και στην κατηγορία των εργατών – εργατριών Καθαριότητας θα δοθεί έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους. Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου, το αργότερο μέσα σε πέντε μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σύμφωνα με το νόμο, η διαδικασία που ακολουθήθηκε -για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών- εξαιρείται από το ΑΣΕΠ. Το δε προσωπικό που θα επιλεγεί δεν μπορεί να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός 12 μηνών, ενώ έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης εντός 12μήνου για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε αντίστοιχο διαγωνισμό που έγινε το Δεκέμβριο η προσέλευση ήταν αξιοσημείωτα χαμηλή, αφού για τις 610 θέσεις προσήλθαν για αιτήσεις περίπου 750. Παράλληλα, όσοι απασχοληθούν τώρα χάνουν την κάρτα ανεργίας που διαθέτουν.

Απάντηση