Κίνητρα για 680 απολυμένους της Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για 680 απολυμένους από επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ύψους 9,12 εκατ. ευρώ προσφέρει διέξοδο στους απολυμένους των παρακάτω επιχειρήσεων, με δύο τρόπους:


1) Με επιδότηση της απασχόλησης για 3 χρόνια σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
2) Με επιχορήγηση 3 ετών όταν ο άνεργος δημιουργεί δική του επιχείρηση.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αρχίζει από αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Ειδικότερα, ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι άνεργοι, που έχουν απολυθεί από τις επιχειρήσεις:
 «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.».


Επίσης ωφελούνται πρώην εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας που έχει λήξει (είτε μετά από λύση της σχέσης εργασίας είτε μετά από οικειοθελή αποχώρηση) ή των οποίων η σύμβαση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές έχει λήξει.

Απάντηση