Προσλήψεις στους δήμους από τις αρχές Φεβρουαρίου

Στις αρχές Φεβρουαρίου θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους δήμους, το οποίο θα απευθύνεται συνολικά σε 120.000 ανέργους σε βάθος τριετίας (2012-2014). Φέτος αναμένεται να προσληφθούν 35.000 άνεργοι σε οκτώ έργα αυτεπιστασίας των δήμων της χώρας.

Ουσιαστικά ως

τα τέλη του 2014 θα διατεθούν 200 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου της ηγεσίας των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας. Η διάθεση των κονδυλίων θα γίνει με βάση Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη).

Αναμένεται σύντομα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, ενώ ο ΟΑΕΔ έχει ετοιμάσει τον ηλεκτρονικό πίνακα κατάταξης των ανέργων και έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από το ΑΣΕΠ. Η πρώτη προκήρυξη θέσεων αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου και οι πρώτες 15.000- 20.000 προσλήψεις αναμένονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης εξήγησε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια «τόνωσης της απασχόλησης σε επίπεδο δήμων, αντιμετώπισης της ύφεσης και τόνωσης των τοπικών αγορών» και συγχρόνως, με αυτόν τον τρόπο «θα συντηρηθούν οι τοπικές υποδομές».

Οι άνεργοι ουσιαστικά θα εργάζονται σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας που αφορούν υποδομές, υποστήριξη ορεινών όγκων, προστασία περιβάλλοντος κ.ά. Φέτος θα απασχοληθούν οκτώ ειδικότητες- εργάτες γενικών καθηκόντων, ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, σιδεράδες, υδραυλικοί και διαχειριστές μηχανημάτων. Η απασχόληση θα είναι 5μηνη και κάθε άνεργος θα αμείβεται με 135 ημερομίσθια το χρόνο. Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι 770 ευρώ μεικτά, 625 ευρώ καθαρά. Η επιλογή θα γίνεται αυτόματα από Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του ΟΑΕΔ και δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρεμβολή.

Όπως επανειλημμένα διευκρινίσθηκε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη και τον διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλία Κικίλια, η διαδικασία μοριοδότησης θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Βοήθεια στην υποβολή της αίτησης, διευκρίνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρης Κουκουλόπουλος, θα προσφέρουν οι δήμοι και τα ΚΕΠ. Οι λίστες θα ελέγχονται κάθε φορά από το ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις θα γίνονται μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ. Για κάθε έτος η διαδικασία θα ξεκινά από τον Οκτώβριο και θα επαναλαμβάνεται έπειτα από ένα 6μηνο.

Υποβολή αιτήσεων
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-65 ετών. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει στη βάση τεσσάρων βασικών κριτηρίων, τα οποία είναι ο χρόνος ανεργίας, η ηλικία, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων και η πιθανή ανεργία των συζύγων τους. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ αν με την πρόσκληση του ΟΑΕΔ απαιτείται για την απόδειξη κάποιων κριτηρίων η υποβολή συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, αυτό θα γίνεται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή μέσω νόμιμων αντιπροσώπων τους στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισμού. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα δηλώνουν μία μόνο ειδικότητα από αυτές που αναφέρονται στην πρόσκληση. Θα έχουν ωστόσο δικαίωμα να δηλώσουν έως και τρεις δήμους στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν κατά σειρά προτίμησης.

Απάντηση