Μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο

Η Κύπρος κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία στην ΕΕ, από το Νοέμβριο του 2010 ως το Νοέμβριο του 2011…από 6% σε 9,1%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στην Κύπρο για το μήνα Νοέμβριο βρίσκεται ακόμη κάτω από το μέσο όρο ανεργίας στην ΕΕ που είναι 9,8%.

Η ανεργία στους νέους κάτω των

25 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχει σημειώσει επίσης άνοδο στην Κύπρο, από το Σεπτέμβριο του 2010 που καταγραφόταν στα 15,3% ως το Σεπτέμβριο του 2011 που ήταν 23,1%. 

Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ για την ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών ήταν το Νοέμβριο του 2011 22,3% ελαφρώς αυξημένος από το Νοέμβριο του 2010 που ήταν 21%. Η ανεργία στην Κύπρο δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αφού το Νοέμβριο του 2011 το ποσοστό άνεργων ανδρών ήταν 9,2% και το ποσοστό των άνεργων γυναικών ήταν 9,1%. Τα αντίστοιχα περσινά ποσοστά ήταν 5,7% για τους άνδρες και 6,4% για τις γυναίκες

Απάντηση