Η Φύση είναι μερικές φορές τόσο σκληρή σε κάποιον

Αλλά αυτός ο κόσμος δεν θα ήταν ενδιαφέρον αν όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι ! 
δείτε φωτογραφίες :

Απάντηση