κουμουνιστές

Τί κάνουν δύο κουμουνιστές μέσα σε μία λάμπα;
– Την αντίσταση!

Απάντηση