Λαμπρός νέος!!!

Ο μέλλων πεθερός:
– Και τι δουλεία κάνεις νεαρέ μου;
Ο μέλλων γαμπρός:
– Βοηθάω τον πατέρα μου…
Ο μέλλων πεθερός:
– Και τι δουλεία κάνει ο πατέρας σου;
Ο μέλλων γαμπρός:
– Είναι συνταξιούχος εδώ και δυο χρόνια…

Απάντηση