Σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μεταμορφώνονται τα πρώην Δημοτικά Σφαγεία Θεσσαλονίκης

Νέα ζωή αποκτά το διατηρητέο κτίριο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων, καθώς αρχίζουν αμέσως οι εργασίες για την συντήρησή του, με σκοπό να επαναχρησιμοποιηθεί ως Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.
Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Αντιδημαρχίας Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων και της αναδόχου κοινοπραξίας, που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) με τελικό δικαιούχο το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Απάντηση