μια ωραία φωτογραφία με πολλές εκπλήξεις

 Κάποιοι  απλώς προσπαθούν  να πάρουν  μια ωραία φωτογραφία αλλά όχι την κατάλληλη στιγμή 

δείτε   παραδείγματα :

 

Απάντηση