Αλλαγές στις εγγραφές των ανέργων του ΟΑΕΔ

Αλλάζει από την 1η Φεβρουαρίου η διαδικασία εγγραφής των ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Πλέον, οι επιδοτούμενοι άνεργοι…

δεν θα χρειάζεται να προσέρχονται κάθε μήνα για να δώσουν το “παρών”, προκειμένου να εισπράξουν το επίδομα, καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία γίνεται
τρίμηνη.
Επίσης, για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο των ανέργων, θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή του εκκαθαριστικού της εφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδοτούμενοι θα χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και τα επιδόματα ανεργίας, αν δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά τη λήξη ισχύος των δελτίων ανεργίας, που ορίζεται στους τρεις μήνες

Απάντηση