Πώς θα ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας

Μεγαλύτερες εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών προβλέπει βελτιωτική τροπολογία για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ.

Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι αν

κάποιος ρυθμίσει τις οφειλές του και τις καταβάλλει μέσα σε ένα εξάμηνο έχει έκπτωση στο 100% των πρόσθετων τελών, έκπτωση 75% εφόσον καταβληθούν οι εισφορές με ισόποσες δόσεις μέσα σε δέκα μήνες, ενώ για περισσότερες δόσεις η έκπτωση είναι 40%.

Ειδικότερα η προσθήκη, στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15 οι περιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, που αφορούν στη νεα ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά, προβλέπονται τα εξής:

α) Για εφάπαξ ή έως έξι ισόποσες δόσεις (από τρείς που προβλεπόταν αρχικά) θα ρυθμίζεται η οφειλή με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη 
β) από επτά έως και δέκα ισόποσες δόσεις (από έξι αρχικά) με έκπτωση 75%
γ) η ένταξη στη ρύθμιση του Α. 48, Ν. Ν. 3943/11, με έκπτωση κατά 40% (αντί 30%) στα πρόσθετα τέλη μετά την κεφαλαιοποίηση της οφειλής μέχρι την 31.12.2011. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση ισχύει και για όσους έχουν υπαχθεί στο Α. 48 του Ν. 3943/11.

Η νέα ρύθμιση, όπως έχει ανακοινωθεί με την κατάθεση της ισχύει για όσους οφειλέτες είτε δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος παραμονής σε προηγούμενη ρύθμιση, είτε έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και είναι συνεπείς.

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Με τη νέα ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι την 31.12.11 και υπολογίζονται οι δόσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει ο κάθε οφειλέτης.

Ο κ. Κουτρουμάνης μιλώντας στη Βουλή υπεραμύνθηκε των πολιτικών ρύθμισης οφειλών, λέγοντας ότι ενώ αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα τους, με τις ρυθμίσεις που έγιναν πριν από ένα χρόνο, διπλασιάστηκε το ποσό που καταβάλλεται στα ταμεία από ρυθμίσεις οφειλών παλαιοτέρων ετών. 

Ειδικά για το ΙΚΑ, ανέφερε, με βάση πρόσφατα στοιχεία από τα περίπου 40 με 42 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, πληρώνονται πλέον 80 περίπου εκατομμύρια ευρώ το μήνα έναντι παλαιών οφειλών.

«Διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα, όμως με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε περισσότερους πόρους από οφειλές που προέρχονται από παρελθόντα έτη. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για να μπορέσουν τα Ταμεία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», επισήμανε ο υπουργός Εργασίας. 

Απάντηση