«Εμπλοκή» στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου

Νέες αρρυθμίες διαπιστώνονται στον δημόσιο τομέα, αυτή τη φορά στην εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών, εξαιτίας της απροθυμίας που παρατηρείται σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών να εκδώσουν τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς.
Σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός υπηρεσιών δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση του υπουργείου να αποστείλουν στοιχεία για τις διαπιστωτικές πράξεις ένταξης του προσωπικού στο νέο βαθμολόγιο, καθώς «η κατάταξη στους νέους βαθμούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εν συνεχεία κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια και την εν γένει εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4024/2011».

Απάντηση