Τί αλλάζει στα λύκεια

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν και να συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο οι αλλαγές για τα λύκεια καθώς και οι νέες βάσεις, στις οποίες τίθενται τα τεχνολογικά λύκεια. 

Αυτές τις μέρες γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις στελεχών στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καταλήξουν στα οριστικά κείμενα, που θα παρουσιαστούν στο υπουργικό συμβούλιο. 

Δεδομένος φαίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας του λυκείου για την

εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στο νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο όμως δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τώρα.

Γενική, βασική αλλαγή για το νέο λύκειο είναι τα λιγότερα μαθήματα. Μέχρι τώρα κοινή είναι η διαπίστωση πως ο μαθητής είναι φορτωμένος σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα με πολλά μαθήματα και συχνά η εξεταστέα ύλη είναι αυστηρά καθορισμένη -κάτι που οδηγεί, αναπόφευκτα στην αποστήθιση. Τα λιγότερα μαθήματα, αλλά η περισσότερη εξειδίκευση με την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, θα είναι από τα βασικά ζητούμενα στα νέα μέτρα.

Έτσι, από τα βασικά στοιχεία είναι και οι λιγότερες ώρες διδασκαλίας, αλλά η μεγαλύτερη ανάλυση βασικών μαθημάτων. Δηλαδή, οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερες ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα εκείνα, που θα χαρακτηρίζονται «αυξημένης βαρύτητας».

Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, (project) που θεωρείται από τις καινοτομίες που εισάγονται στην πρώτη τάξη λυκείου, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία. Αν και δεν είναι ξεκάθαρα τα πρώτα αποτελέσματα , είναι φυσικό στην πρώτη φάση της υλοποίησης του, να συναντά κάποιες δυσκολίες. Κοινή εκτίμηση όμως των εκπαιδευτικών είναι ότι κατά βάση πρόκειται για σημαντική και θετική αλλαγή, καθώς μέσω των εργασιών αυτών οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να συνθέτουν και να εργάζονται ομαδικά πάνω σε ένα θέμα. Η ερευνητική εργασία, άλλωστε είναι «κοινός τόπος» για τα σχολεία σε πολλές άλλες χώρες.

Οι φόβοι που διατυπώνονται πάντως από εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του νέου αυτού μαθήματος. Μάλιστα έχουν εκφρασθεί και επιφυλάξεις γι αυτό, ενώ ορισμένοι έχουν πει ότι υπάρχει φόβος να αντιγράφουν οι μαθητές από το διαδίκτυο ανάλογες με το θέμα τους εργασίες, που θα βρουν δημοσιευμένες.

Η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις αλλαγές: «Το νέο λύκειο, που ήδη εφαρμόζεται στην Α’ λυκείου την τρέχουσα σχολική χρόνια, εισάγει καινοτομίες στην εκπαίδευση, όπως οι όμιλοι δραστηριοτήτων, η ερευνητική εργασία project, ενώ παράλληλα διευρύνεται το φάσμα μαθημάτων επιλογής. Το λύκειο δεν πρέπει να αποτελεί προθάλαμο του πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, αλλά μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα. Το νέο τεχνολογικό λύκειο γίνεται ουσιαστικά -και όχι μόνο τυπικά- ισάξιο και ισότιμο με το γενικό λύκειο. Στόχος μας είναι μία ελκυστική τεχνολογική εκπαίδευση και η καταξίωση του «επαγγελματικού σχολείου» σε σχολείο πρώτης επιλογής και όχι «επιλογή ανάγκης».

Απάντηση