ξενοδοχείο

Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο:
– Το όνομα σας παρακαλώ;
– Παπαδοπούλου.
– Το μικρό;
– Στο σπίτι. Κοιμάται.

Απάντηση