Είμαστε προς το τέλος της κρίσης στην ευρωζώνη

Είμαστε προς το τέλος της κρίσης στην ευρωζώνη εκτίμησε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Χοακίν Αλμούνια. Μάλιστα στη συνέχεια έκανε έκκληση για ανάπτυξη υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει τώρα να
συζητήσουν πώς θα έχουμε ανάπτυξη.
“Χωρίς ανάπτυξη, όλες οι προσπάθειες δεν θα αποδώσουν τα αποτελέσματα που θέλουμε”, σημείωσε.

Απάντηση