Ενόχληση Βαρθολομαίου για τη Μόσχα

Σαφείς αιχμές για την ανάμιξη της ρωσικής εκκλησίας αφήνει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συζήτησε σήμερα το θέμα της προφυλάκισης του ηγουμένου της Μονής Βατοπαιδίου., Εφραίμ.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αν και δεν αναφέρεται ονομαστικά στη ρωσική Εκκλησία εκφράζει τη δυσαρέσκεια του και στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται καμίας

μορφής επέμβαση απο άλλη Εκκλησία, αναφέρει : ΅”Εξ αφορμής γενομένων δηλώσεων εκ μέρους αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας επί του ως άνω θέματος, υπενθυμίζει ότι το Άγιον Όρος, κανονικόν έδαφος αυτού, αποτελείται μέν από Ορθοδόξους μοναχούς διαφόρων εθνοτήτων, τούτο όμως ουδόλως προσδίδει εις αυτό πανορθόδοξον χαρακτήρα επιτρέποντα την οιασδήποτε μορφής επέμβασιν εις αυτό άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών”.

Αναφορικά με το θέμα της προφυλάκισης του ηγουμένου Εφραίμ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη λύπη του για την εξέλιξη των πραγμάτων ωστόσο τονίζεται πως το Πατριαρχείο αποφεύγει κάθε ανάμιξη στις εκκεμείς δικαστικές υποθέσεις και δεν έχει γνώση της σχετικής δικογραφίας.

Απάντηση