Ξανθό προϊόν.

Στη Βιομηχανική σχολή , ο εξεταστής :

– Ποιο προϊόν της χημείας έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία ;
Κι οι εξεταζόμενοι :
– Οι ξανθές , κύριε καθηγητά .

Απάντηση