Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Με 22 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις…
τους έως τις 20 Ιανουαρίου ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 2310223056 και 2310228265.
Οι θέσεις είναι οι εξής:

– 10 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
– 6 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
– 5 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
– 1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Απάντηση