διαγωνισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Σε άλλη μια καινοτόμα και πανελλαδικά πρωτοπόρα δράση προχώρησε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσοντας διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ισάριθμα δημοτικά κτίρια.

Είναι η πρώτη φορά που δήμος στην Ελλάδα δρομολογεί διεθνή διαγωνισμό με τέτοιο θεματικό αντικείμενο και μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη διενέργεια μάλιστα του οποίου θα διατεθούν

αποκλειστικά και μόνο κονδύλια από το δημοτικό ταμείο!

            Ειδικότερα, ο διεθνής διαγωνισμός έχει τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκων διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (σύμφωνα με την με αριθμ. Π1/3701/31-10-2011 ΚΥΑ περί εγκρίσεων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011- Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2010 και ΕΠΠ 2009). Η διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 60/2007 και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων επιχειρήσεων και την κατακύρωση σε μικρότερο κόστος για το δημοτικό ταμείο.  

  

            Σε πρώτη φάση ο διαγωνισμός αφορά 21 κτίρια στη Δημοτική Ενότητα  Συκεών, ωστόσο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να διευρυνθεί και στις άλλες τρεις Δ.Ε. Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων σταδιακά έως το 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση 208 KWp από τα οποία αναμένεται παραγωγή περίπου 205.000 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο και η μείωση εκπομπών CO2 κατά 4.365,3 τόνους στην 25ετή διάρκεια ζωής της επένδυσης.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους του έργου λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2012, στις 11 το πρωί, οπότε και θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το portal του δήμου και τη διεύθυνση: www.sykies.gr.

            Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης,τονίζοντας ότι πρόκειται για «τεχνολογία που δεν μολύνει και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά είναι ιδιαίτερα  φιλική προς αυτό. Αξιοποιούμε με αυτό τον τρόπο τις στέγες των δημοτικών κτιρίων, παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή μας με το μόνο περιβαλλοντικά και τεχνολογικά αποδεκτό τρόπο, και ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, με αυτή την επένδυση εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό έσοδο της τάξης των 100.000 ευρώ για το δήμο από την πώληση της  ενέργειας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός, όμως, από το οικονομικό κέρδος, εξασφαλίζουμε μεγάλο όφελος για την τοπική κοινωνία που αφορά την εξοικείωση των πολιτών με τα θέματα της σωστής διαχείρισης της ενέργειας. Μέσω του έργου χιλιάδες πολίτες θα έχουν online πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 21 δημοτικά κτίρια και θα διαπιστώνουν καθημερινά τα επιτεύγματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Επίσης, αναφερόμενος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών σημειώνει ότι «είναι μια διαδικασία απόλυτα διαφανής, που διαφυλάσσει τα δημόσια οικονομικά και μειώνει το κόστος της δημοτικής επένδυσης». Ήδη, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της ενημέρωσης όλων των υποψηφίων αναδόχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου αποστέλλουν τη σχετική προκήρυξη σε 1.300 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από το μητρώο εγκαταστατών φωτοβολταικών συστημάτων.

            Αξίζει να προστεθεί, τέλος, ότι τα 21 κτίρια στη Δ.Ε. Συκεών όπου θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τα εξής:

 

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ή  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ*
(KWp)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ
Κομνηνών  38
Δώμα
10
4ο-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και   
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                             
Κομνηνών και Πόντου 
Δώμα
10
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 
Λεχόβου 4
Δώμα
10
1ο-5ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                     Ζ. Γουναρίδη 1 
Δώμα
10
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ                       
Λεχόβου
Δώμα
10
Α΄ ΚΑΠΗ                                               Καυκάσου 64-66
Στέγαστρο
9
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ                                                           1ου ΛΥΚΕΙΟΥ- 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Επταπυργίου και Αντύπα
Μεταλλική στέγη
10
8ο-10ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   Αργυροκάστρου και Τσαρουχά
Δώμα
10
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ           
4,5 χλμ. προς τη Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ
Κεραμοσκεπή
10
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1ου -5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ζ. Γουναρίδη  1
Μεταλλική στέγη
10
ΓΗΠΕΔΟ  ΣΥΚΕΩΝ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ                                  
 4,5 χλμ. προς τη Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ 
Μεταλλική στέγη
10
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 1ο ΕΠΑΛ           
Ηρώων Πολυτεχνείου και Ρίτσου
Κεραμοσκεπή
10
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ                 
Καρόλου Κουν 13
Δώμα
10
2ο ΛΥΚΕΙΟ                       
Σπάρτακου 24 (Τομέας  Τειχών)
Κεραμοσκεπή
10
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Λεχόβου-Μανδηλαρά-Βίτσι
Μεταλλική στέγη
10
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Παπαδιαμάντη και Δ. Γληνού 1
Κεραμοσκεπή
10
1ο ΛΥΚΕΙΟ- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ                          Επταπυργίου και Αντύπα
Κεραμοσκεπή
10
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Οδ.  Φωκά 15
Κεραμοσκεπή
10
3ο- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και                     3ο- 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ                
Γεννηματά και Ιπποκράτους
Μεταλλική στέγη
10
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                           
Βίτσι 17 και Δημητσάνας
Κεραμοσκεπή
9
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Επταπυργίου και Βερμίου
Κεραμοσκεπή
10

Απάντηση