δημοτικό τέλος για την πορνεία

Η Βόνη, η πρώην πρωτεύουσα της δυτικής Γερμανίας, αποφάσισε να επεκτείνει τα παρκόμετρά της στο πλαίσιο ενός δημοτικού τέλους για την πορνεία, ένα μέτρο που απέφερε έσοδα 250.000 ευρώ το 2011 στα ταμεία της.

Τα μηχανήματα αυτά έκδοσης

εισιτηρίων που μοιάζουν με τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούν συνήθως οι οδηγοί αυτοκινήτων, είχαν εγκατασταθεί στις αρχές του 2011.

Η πόλη είχε αιτιολογήσει την τοποθέτησή τους με το επιχείρημα ότι οι πόρνες στα πεζοδρόμια είναι πιο δύσκολο να φορολογηθούν σε σχέση με τις συναδέλφους τους στους οίκους ανοχής.
Οι γυναίκες αυτές της Βόνης πρέπει να πληρώνουν έξι ευρώ το νυχτοκάματο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πελατών τους. Το εισιτήριο ισχύει από τις 20:00 έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.
Σε περίπτωση φοροδιαφυγής, λαμβάνουν προειδοποίηση και μετά υποχρεούνται να πληρώσουν πρόστιμο. Τα έσοδα από τον εν λόγω φόρο είναι “σταγόνα στον ωκεανό” του προϋπολογισμού της πόλης, ο οποίος ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2011 και το 2012.
Οι δημοτικές αρχές εκτιμούν ότι 200 γυναίκες του πεζοδρομίου εργάζονται περιστασιακά στη Βόνη, ενώ κατά μέσο 20 δουλεύουν σε σταθερή βάση. Η πορνεία θεωρείται νόμιμη δραστηριότητα στη Γερμανία

Απάντηση