ξανά σε λειτουργία από αύριο το Μακεδονία Παλλάς

Ανοίγει και πάλι  τις πύλες του το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, όπως προβλέπεται από το σχέδιο για τη ρύθμιση των διαφορών μεταξύ του ΙΚΑ και του ομίλου Grecotel και την τροποποίηση του μισθωτηρίου. «Το Μακεδονία Παλάς θα λειτουργήσει κανονικά σαν να μην έκλεισε ποτέ», τονίζουν

 στελέχη του ομίλου.

Το ιστορικό ξενοδοχείο είχε κλείσει στις 27 Δεκεμβρίου μετά από το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις με το ΙΚΑ για τη μείωση του μισθώματος. Ωστόσο, τελικά λίγο πριν από την εκπνοή του 2011 βρέθηκε λύση, ώστε το ξενοδοχείο να παραμείνει ανοιχτό με στόχο να μην χάσει την επιχειρηματική του αξία αλλά και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Το ξενοδοχείο υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Τουριστικής ΑΞΤΕ του ομίλου Δασκαλαντωνάκη θα παραμείνει σε λειτουργία υπό τον όμιλο Δασκαλαντωνάκη με ένα συμβολικό τίμημα της τάξεως των 5.000 ευρώ/μήνα (και εγγυητική επιστολή 100.000 ευρώ) μέχρι να ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την εκμίσθωσή του.
Η διάρκεια της ιδιότυπης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ξενοδοχείου στην Ελληνική Τουριστική ΑΞΤΕ θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2012. Το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει το ακίνητο, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια μέχρι τρεις μήνες υπό την προϋπόθεση ότι η περί παρατάσεως δήλωση θα περιέλθει στην Ελληνική Τουριστική ΑΞΤΕ το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2012.
Με βάση τις τροποποιήσεις στο σχέδιο για τη ρύθμιση των διαφορών μεταξύ του ΙΚΑ και του ομίλου Grecotel θα επαναπροσληφθεί το 95% των εργαζομένων(μόνιμων) την 1η Οκτωβρίου 2011. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται το σύνολο των μόνιμων εργαζομένων στο Μακεδονία Παλλάς δεδομένου ότι οι απολύσεις είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Απάντηση