Συγκροτήθηκε Πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τους ανέργους

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τους ανέργους συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη δραστηριοποίηση πολιτών και φορέων για τη στήριξη των ανθρώπων χωρίς εργασία, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται.
Ο εκπρόσωπος της

Πρωτοβουλίας Γαβριήλ Αβραμίδης είπε ότι σύντομα θα λειτουργήσει Στέκι Αλληλεγγύης Ανέργων στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ευξεινούπολης, και εθελοντές γιατροί, δικηγόροι και εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανέργους. «Θέλουμε να αντιδράσουμε στην εθνική κατάθλιψη που προκαλεί η οικονομική κρίση», τόνισε. Η Πρωτοβουλία απευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε κοινωνικούς φορείς για στήριξη στο έργο της.

Απάντηση