Επιχορήγηση στους δήμους για τα σχολεία


 Με 100 εκατ. ευρώ επιχορήγησε τους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Με 100 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά για το 2011, έχει επιχορηγήσει τους δήμους της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται,

μεταξύ άλλων και εκείνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Επισημαίνεται δε, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι δήμοι της χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20 εκατομμυρίων, προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης των σχολείων.
Εξάλλου, το υπουργείο Εσωτερικών ενίσχυσε με 1.547.112 ευρώ τους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος του εθελοντή σχολικού τροχονόμου, κατά το διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011.

Απάντηση