Η ενημέρωση των μηχανικών


Η ενημέρωση των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας για το ΤΣΜΕΔΕ θα είναι το θέμα της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας η οποία…
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στις 18:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Απάντηση