Τα φίδια χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των αισθήσεων

Τα φίδια χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των αισθήσεων , στηριζόμενη κυρίως στην οσμή , η οποία είναι η πιο σημαντική αίσθηση  Ένα φίδι έχει μια κανονική μύτη και αναλύει τον τρόπο που μυρίζει όλα τα άλλα ζώα. Όμως, τα φίδια έχουν μια δεύτερη πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση όσφρησης (vomeronasal) 

Απάντηση