Κακή τύχη ή πραγματικά ατυχήματα

Κακή τύχη ή πραγματικά ατυχήματα:

Απάντηση