Βαριά «καμπάνα» για μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

Πρόστιμο έως και 100.000 ευρώ περιμένει όσες ΑΕ και ΕΠΕ δεν υπαχθούν στον έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από ιδιώτες ελεγκτές. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Βαρύς θα είναι ο πέλεκυς για τις επιχειρήσεις (ΑΕ-ΕΠΕ), οι οποίες δεν θα ελεγχθούν από τους νόμιμους ιδιώτες ελεγκτές, προκειμένου να εκδοθεί το
«φορολογικό πιστοποιητικό». 
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 16 του πολυνομοσχεδίου, σε όσες ΑΕ και ΕΠΕ δεν διενεργηθεί ο υποχρεωτικός φορολογικός έλεγχος από  τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο  από 10.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ,  ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο, καθώς και τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. 
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, για το «φοροπιστοποιητικό», την αρμοδιότητα σύνταξης όλων των φορολογικών εγγράφων των εταιρειών που βρίσκονται υπό έλεγχο έχουν οι ίδιες οι διοικήσεις τους, ενώ όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», ο οποίος κατέχει ειδική άδεια άσκησης του επαγγέλματος.
Παράλληλα, από τις εταιρείες που ελέγχονται από το ειδικό σώμα για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010).
Σε περίπτωση που μια ΑΕ ή ΕΠΕ που πληροί τα κριτήρια για υποχρεωτικό έλεγχο από ιδιώτες ελεγκτές, δεν τους επιλέξει, τότε ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Το φορολογικό πιστοποιητικό που προκύπτει από τους ελέγχους των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών του ΥΠΟΙΚ.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, η άσκηση του φορολογικού ελέγχου από τους ελεγκτές σε Ανώνυμη Εταιρεία, είναι ασυμβίβαστη με το έργο του Λογιστή – Φοροτεχνικού που υπογράφει τις καταστάσεις.

Απάντηση