Πως τα κατάφερε;

                              όταν ο  δρόμος  παγώσει δείτε τι μπορεί να συμβεί :

Απάντηση