Φόβοι για κανόνι της Carrefour-Μαρινόπουλος

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η αλυσίδα Carrefour-Μαρινόπουλος ακολουθώντας την Ατλάντικ. Η γαλλική εταιρία προσπαθεί… να αποεπενδύσει ακόμα και με ζημιά αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο σε αυτή τη φάση καθώς οι Αφοί Μαρινόπουλοι δεν αγοράζουν τη συμμετοχή και δεν
υπάρχουν και υποψήφιοι επενδυτές. Ηδη πολλοί προμηθευτές της εταιρίας προσπαθούν να περιορίσουν την έκθεσή τους, ενώ τα συνολικά χρέη της ξεπερνούν τα €100 εκατ.
Η βιωσιμότητα της εταιρίας είναι πλέον αμφίβολη αν δεν εισρεύσει φρέσκο χρήμα ενώ το μερίδιο αγοράς διαρκώς συρρικνούμενο.
Η διοίκηση εξετάζει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ενδεχόμενο προσφυγής στο άρθρο 99 αν και ακόμα δεν έχουν καταγραφεί ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρίας.
Οι πληρωμές της Carrefour-Μαρινόπουλος γίνονται πλέον με καθυστέρηση 10 μηνών, αναγκάζοντας πολλούς προμηθευτές όπως η ΦΑΓΕ να διακόψουν τη συνεργασία τους.

Απάντηση