Κλείνουν οι ENERGA και HELLAS POWER, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Στο δίκτυο της ΔΕΗ θα περάσουν – αυτόματα – από σήμερα τα μεσάνυκτα (25.01.2012) οι πελάτες των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ENERGA και HELLAS POWER, μετά την καταγγελία των συμβάσεων τους και τη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων στην Χονδρεμπορική Αγορά ηλεκτρισμού, με απόφαση της

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), που επικαλούνται ανεκπλήρωτες οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους των δύο εταιρειών.

Η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα.
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) ενημερώνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ότι με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΣΜΗΕ κατήγγειλε τις συμβάσεις Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και διέγραψε τις εταιρείες προμήθειας “ENERGA” και “HELLAS POWER” από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Χονδρεμπορικής Αγοράς, λόγω της μη εκπλήρωσης εκ μέρους τους των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Συνεπώς, οι εταιρείες αυτές “ENERGA” και “HELLAS POWER”, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες.
Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει καθόλου την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους πελάτες των εταιρειών αυτών, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και δεν απαιτείται από την πλευρά των πελατών αυτών να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Κατόπιν τούτου, οι πελάτες των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER” θα εξυπηρετούνται, από ώρα 00:00 της 25ης/1/2012, αυτόματα από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο 57, Ν. 4001/2011), που σήμερα είναι η ΔΕΗ ΑΕ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους.
Άμεσα, με ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, θα ενημερώσει σχετικά τους παραπάνω πελάτες».
Γραμμή εξυπηρέτησης από τη ΔΕΗ
Για την εξυπηρέτηση των πελατών των δύο εταιρειών που υποχρεωτικά επιστρέφουν στο δίκτυό της, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για τυχόν απορίες, ερωτήσεις και πληρέστερη ενημέρωση, τονίζοντας όμως ότι οι εν λόγω καταναλωτές δεν χρειάζεται να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς δεν θα υπάρξει καμία διακοπή της ηλεκτροδότησής τους.
Παράλληλα, στους πελάτες αυτούς θα δοθεί προθεσμία τριών (3) μηνών για να επιλέξουν τυχόν άλλο προμηθευτή, εάν θέλουν, περιλαμβανομένης της ΔΕΗ.
Τονίζεται ότι για το παραπάνω διάστημα των 3 μηνών, οι εν λόγω καταναλωτές θα τιμολογούνται με το τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ορίζει ο νόμος.
Η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης της ΔΕΗ είναι: 214-214-20000, και θα λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή, και ώρες 08:00 έως 20:00.

Απάντηση