μεταβίβασαν την περιουσία της Ελλάδας ΟΛΗ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf


Υποθήκευση του συνόλου των κοιτασμάτων υδρογονανθράκωνεκποίηση της ίδιας της χώρας και ειδικότερα των στρατηγικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, σε τιμές … δώρου, του εθνικού πλούτου της χώρας.

undefined

ΟΛΗ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf

Απάντηση