Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ
«ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ & Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παραγρ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αριστοτέλη, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: