Κακή η ψυχολογία του Έλληνα καταναλωτή

“O Έλληνας καταναλωτής έχει κάνει στροφή προς το 


σπίτι, την οικογένεια και τους φίλους, ενισχύοντας 


την οικιακή κατανάλωση, κυνηγά καλύτερες τιμές και 


προμηθεύεται προϊόντα μετά από εκτεταμένη 


έρευνα. 


Σε αυτό το περιβάλλον, προκύπτει ότι
κρίση αποτελεί ευκαιρία για όσες επιχειρήσεις αντιδράσουν έγκαιρα να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά”.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Boston Consulting Group για την ψυχολογία των Ελλήνων καταναλωτών, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι το 85% των καταναλωτών δήλωσε ότι θα μειώσει τις δαπάνες του τους επόμενους μήνες, ποσοστό αυξημένο κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες από αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει επτά μήνες πριν την τελευταία έρευνα.

Σημειώνεται δε, ότι ποσοστό 18% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει μεταφέρει τις καταθέσεις στο εξωτερικό ενώ σε ότι αφορά στην κατανάλωση, μόλις το 24% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα αγοράσει ελληνικά προϊόντα διότι θεωρεί τις τιμές υψηλότερες από αυτές που μπορεί να ανταποκριθεί, ποσοστό ιδιαίτερα μειωμένο αν αναλογιστεί κανείς ότι ποσοστό 12% των Ελλήνων δήλωσαν ότι δεν θα στραφούν στην αγορά ελληνικών προϊόντων. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 65% των Ελλήνων βρίσκεται σε οικονομικό πρόβλημα, ενώ το 56% νοιώθει ανασφάλεια. Την ίδια ώρα έχει διπλασιαστεί το ποσοστό των Ελλήνων που απάντησαν ότι φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, το επόμενο διάστημα.

Απάντηση